Husbilsparkering

Husbilsparkering

När ni kommer innanför grindarna så direkt till höger finns möjlighet att ställa upp sig med husbil.
Om ni meddelar i förväg finns möjlighet att koppla in sig på el